Motto: "Pomoz mi, abych to dokázal sám" Klub pro děti od 2 do 6 let vedený podle zásad MUDr. Marie Montessori