Motto: "Pomoz mi, abych to dokázal sám" Klub pro děti od 2 do 6 let vedený podle zásad MUDr. Marie Montessori "V dítěti leží osud budoucnosti. Kdokoli si přeje zlepšit společnost, musí chránit dítě a pozorovat jeho přirozené způsoby chování. Dítě je tajemné a silné, obsahuje v sobě tajemství lidského bytí. Každý, kdo si přeje následovat mou metodu potřebuje pochopit, že nesmí uctívat mě, ale následovat dítě jako svého vůdce."- MUDr. M.Montessori