Motto: "Pomoz mi, abych to dokázal sám" Mezi základní pravidla patří, že: děti se učí v prostředí zaměřeném na dítě děti se učí všemi smysly děti se učí svým vlastním tempem a svým vlastním způsobem děti se učí od konkrétního k abstraktnímu děti se učí spontánně a bez úsilí děti se učí nové po zvládnutí předchozího děti rozvíjí svůj pozitivní obraz o sobě děti zvládají své prostředí., stávají se soběstačnými a nezávislými děti rozvíjí své sebepřijetí a úctu k sobě, ke druhým a ke všemu na světě - výchova je vedena bez stresu - učitel si změní své vnitřní vyladění, změní projevy hněvu a jiného nevhodného osobního chování a dále skoncuje s vytvářením pocitu viny a pocitu strachu u dětí - přirozené a uspořádané pracovní prostředí úměrné věku dítěte - vhodné pomůcky, které umožňují přirozený a svobodný rozvoj dítěte - učitel podporuje dítě a umožňuje mu jeho rozvoj - učitel je partnerem - výchova je stále vedena od konkrétního k abstraktnímu (dítě si jednotlivé aktivity vyzkouší a pak lehce zvládá abstrakci) Co má dítě rádo: - opakování úkonů (tak dlouho práci opakuje, až ji zvládne, pak ji odloží) - svobodnou volbu, jasnou zpětnou vazbu (v každé práci, aktivitě, v každé pomůcce je zahrnuta sebekontrola - učitel neopravuje) - analýza pohybů (dítě dělá přesně to, co vidí u dospělého, dítě nedělá chyby, dělá to tak, jak nejlépe dovede) - cvičení tichosti (plné soustředění na danou činnost) - dobré způsoby při společenském styku (úspěch při vlastní aktivitě vede k vytváření vlastní sebejistoty a úcty k sobě - pak má úctu i k ostatním lidem) Klub pro děti od 2 do 6 let vedený podle zásad MUDr. Marie Montessori