Motto: "Pomoz mi, abych to dokázal sám" Klub pro děti od 2 do 6 let vedený podle zásad MUDr. Marie Montessori DENNÍ REŽIM DĚTÍ Dopolední program   8.00.-   9.00  - příchod do klubu                        - volnočasová činnost dle volby dítěte  v připraveném prostředí   8.30. -  9.3O - svačina   9.30 - 10.00  - pohybová dramatizace, jóga pro děti 10.00 - 10.45  - elipsa (výuka, přidělení úkolů (volba),chození po elipse) 10.45 - 11.00  - nácvik sebeobsluhy při oblékání 11.00 - 12.00  - poznáváme okolí (pobyt na zahradě,  poznáváme okolí 12.00 - 12.15  - dle denní služby (prostírání k obědu 12.15 - 13.00  - oběd 13.00 - 13.15  - hygiena dutiny ústní 13.15 - 14.00  - relaxace, čtení, uvolnění, odpočinek 14.00  odchod dětí domů   Odpolední program 14.15 - 15.00  - volnočasová aktivita dle volby dítěte v připraveném prostředí , 15.00 - 15.30  - odpolední svačina 15.30 - 16.00 - pohybová aktivita,(tanečky, zpěv)práce s pomůckami podle                             svého zájmu, pobyt na zahradě 16.00  odchod dětí domů